Zelfkennis
Het boek Zelfkennis is een zoektocht naar zelfkennis door zelfverkenning en door stil te staan bij zelfervaring. Het is in de vorm van een briefwisseling door twee vrienden geschreven. Ze vroegen zich af met wie je een leven lang op pad gaat: met jezelf. Naast familieleden, partner, vrienden, collega’s ga je vooral met je zelf om. En toch blijft dat zelf voor onszelf vaak een grote onbekende en sta je steeds weer voor nieuwe verrassingen. Zo van: hee, ben ik dat ook? De schrijvers zochten naar hun oppervlakkige, door iedereen herkenbaar gedrag en naar hun diepere zelf, dat voor de omgeving, maar ook voor henzelf voor het grootste deel in nevelen gehuld blijft.

Het boek heeft behalve deze zoektocht ook de bedoeling te laten zien hoe je door middel van luisteren naar elkaar moeilijke onderwerpen kunt aanpakken en zowel voor jezelf als voor de ander langzaam aan tot meer duidelijkheid kunt brengen. Het durven voortgaan op de gedachten van de ander verdiept spiritualiteit, vergroot zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en leidt tenslotte tot meer zelfverwerkelijking.

Om een indruk van de opzet van het boek te krijgen, kun je het voorwoord lezen:

Maandenlang schreven Rupert en ik brieven naar elkaar. Het was een idee van Rupert om ons eens wat dieper met ‘zelfkennis’ bezig te houden. Het onderwerp sprak me niet zo aan. Alsof ineens weer oude, muffe psychologieboeken te voorschijn moesten komen. De laatste jaren beschreef ik liever alledaagse gebeurtenissen die eindeloos gevarieerd bleken. De grauwheid van de dag kreeg kleur. Het woord zelfkennis had geen kleur. Het zou, zo stelde ik me voor, een beschrijving worden met behulp van allerlei ingewikkelde gedachtekronkels. Vergaren van wetenschappelijke analysen en bestuderen van dorre onderzoeksresultaten. Het stond allemaal ver van me af.

Maar ja, Rupert is een vriend en daar moet je wat voor over hebben. We konden het eens proberen. Achteraf gezien is het een heel proces geworden. Geleidelijk werden onze brieven per e-mail niet alleen door hoofd, maar ook door hart geïnspireerd. Steeds meer profiteerden we van onze huis-, tuin- en keukenervaringen. Zekerheden wisselden zich langzaam aan met vertwijfeling af. In een van onze laatste gesprekken over zelfkennis vroeg ik me af of er eigenlijk wel zoiets als een zelf bestaat. Of dat het vermeende zelf niet meer is dan een glijvlucht van de geest door tijd en ruimte waarin zich onze banale alledaagse ervaringen afspelen. Maar wat zou de wetenschap daar dan wel niet van zeggen? Nu eens relativeerden we de inbreng van de wetenschappen, dan weer legden we die zonder pardon naast ons neer en gingen we liever op persoonlijke ervaringen af. Het zal nooit lukken je helemaal van wetenschappelijke kennis en vastgeroeste opvattingen te zuiveren. We hebben een poging gedaan.

Door langer bij het onderwerp stil te staan, verander je. Of beter: merk je op dat je voortdurend verandert. De geest blijft in beweging. Soms verbaas je je over wat er in je gaande is. Dat nodigt je zelf uit des te meer voortdurend alert en aandachtig te zijn. Het zou jammer zijn als de innerlijke beweging aan je voorbijgaat zonder er bewust bij stil te staan. Plots vraag je je af: hee, zijn die gevoelens of reacties bij mij ook mogelijk? Je zelf leren kennen is dwalen in een landschap. Hoe langer je er in loopt des te meer onbekende paden je tegenkomt, zelfs hele gebieden zonder paden, je loopt in moerassen vast, je wringt je door moeilijk toegankelijke struikgewassen en wat achter de heuvels ligt is voorlopig ook nog niet duidelijk.

Natuurlijk, onze beschrijvingen zijn persoonlijk, gebonden aan Rupert en mij. Maar door persoonlijk te zijn en dicht bij menselijke ervaringen te blijven, kun je je als lezer er misschien in terugvinden. We zijn allerminst betweters, voorzover we onszelf kennen, eerder gesprekspartner voor de lezer.Titel:

Guus Martens en Rupert Spijkerman: Zelfkennis
ISBN 978-90-8539-922-3

Uitgegeven door: Free Musketeers
Aantal pagina’s: 86

Prijs: 15,95 euro
Te bestellen bij www.freemusketeers.nl

Auteurs:

Guus Martens

Guus Martens

Guus Martens beoefent Chinese geneeskunde. Daarnaast schrijft hij boeken over gezondheid en dagboekverhalen en aforismen. Hij ontsluit en vertaalt oude Chinese geschriften.

Links:

Rupert Spijkerman

Rupert Spijkerman

Rupert Spijkerman verzorgt cursussen en trainingen op het gebied van loopbaanbegeleiding. Als publicist schrijft hij boeken en artikelen over loopbaanbegeleiding.

www.rupertspijkerman.nl


Te bestellen bij www.freemusketeers.nlInhoud

1. Eerste aanzet

2. Twijfel

3. Zelfkennis als opgave

4. Het ontoegankelijke zelf

5. Bron van zelfkennis

6. Het veruitwendigde zelf 1

7. Het veruitwendigde zelf 2

8. Het diepere zelf 1

9. Het diepere zelf 2

10. Het zelf als mysterie

11. Uitnodiging tot experiment

12. Zijnservaringen

13. Het veranderlijke zelf 1

14. Het veranderlijke zelf 2